Disclaimer - De IJsvogel

Algemeen

Deze documentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. In het gezamenlijk streven naar een optimale kwaliteit van deze vaktiewoningen, is het mogelijk dat er kleine wijzigingen worden aangebracht. Ook zijn kleine afwijkingen mogelijk die voorkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/ of nutsbedrijven.

Tevens houden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit en/of comfort.

Impressies/tekeningen

Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze documentatie is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de vakantiewoningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Maten

De maten op de tekeningen zijn ‘circa’ maten, uitgedrukt in centimeters. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.