Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Vakantiepark de IJsvogel - Verkoop
Fiscale aspecten

Fiscale aspecten

  • Fiscale voordelen
  • Recreatiewoningen op de Veluwe
  • Afhankelijk van gebruik

Fiscale aspecten bij De IJsvogel

Voor u als toekomstig eigenaar van een vakantiewoning op De IJsvogel is het van belang om te weten wat de fiscale gevolgen zijn die aan de aankoop en het gebruik van die vakantiewoning zijn verbonden. Onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in de wetgeving. Met welke fiscale regels u te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en van de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de vakantiewoning. Wij beperken ons hier tot de algemene informatie voor de in Nederland wonende particulier. Wij adviseren u om uw persoonlijke situatie altijd met uw eigen fiscale adviseur te bespreken.

Ontvangen of terugbetalen BTW

Indien het gebruik wijzigt of u verkoopt de woning kan het zijn dat u btw ontvangt of dient terug te betalen. Gedurende 10 jaar volgt de Belastingdienst het gebruik van de vakantiewoning. Als het eigen gebruik van de vakantiewoning wijzigt wordt de btw die u in aftrek heeft gebracht herzien. Wordt het eigen gebruik groter, dan moet u een deel van de bij aankoop betaalde en teruggevraagde btw terugbetalen. Daalt het eigen gebruik dan krijgt u btw terug. De wijziging dient echter meer te bedragen dan 10% van het oorspronkelijke, geplande gebruik. Binnen deze herziening moet u voor het jaar waarin u de zaak gaat gebruiken, en de negen daarop volgende jaren beoordelen of u de btw over de aankoop mag aftrekken. Voor inventaris geldt dat alle btw bij aankoop kan worden teruggevraagd. De Belastingdienst volgt het gebruik van het inventaris vijf jaar.

Omzetbelasting bij aankoop

Wanneer u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte, vakantiewoning koopt, dan wordt hierover 21% omzetbelasting (btw) berekend. De btw die bij de aankoop berekend wordt, kan in sommige gevallen worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de vakantiewoning wordt gebruikt.

Inkomstenbelasting

Als particuliere eigenaar moet u de vakantiewoning over het algemeen aangeven in box 3. U betaalt geen belasting over de ontvangen huur, maar over het saldo van de WOZ-waarde van de vakantiewoning en een (eventuele) aankoopschuld van de woning per 1 januari. Als u de tot box 3 behorende vakantiewoning later met winst verkoopt, wordt die winst niet belast.

OVOB

De KOR (kleineondernemingsregeling) is per 1 januari 2020 vervangen door de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Met deze regeling kunt u kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en als u omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 in een kalenderjaar. De OVOB is een aantrekkelijke regeling voor ondernemers die een stabiele (lage) omzet draaien.

Fiscale gevolgen bij verhuur vakantiewoning

Als u de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar verhuurt, wordt de verhuur behandeld als een onderneming voor de omzetbelasting, ook als u de woning als privépersoon koopt. Dat geeft u de mogelijkheid de in de koopprijs van de vakantiewoning begrepen btw geheel of gedeeltelijk, terug te vragen bij de Belastingdienst. Binnen het plan De IJsvogel is via het bestemmingsplan, door de gemeente bepaald dat de woningen minimaal 210 dagen per jaar voor de verhuur moeten worden aangeboden, dit om permanente bewoning tegen te gaan.

Of u de btw geheel of gedeeltelijk kunt terugvragen is afhankelijk van uw eigen gebruik. Als u de vakantiewoning alleen zelf gebruikt en niet verhuurt aan anderen, kunt u de btw in de koopprijs niet terugvragen. Wanneer u de vakantiewoning niet zelf gebruikt, maar alleen verhuurt, dan kunt u de volledige btw terugvragen. Verhuurt u de vakantiewoning en gebruikt u de woning ook zelf dan kunt u slechts het deel dat betrekking heeft op de verhuur(periode) terugvragen. Om btw te kunnen terugvragen dient u zich als ondernemer voor de omzetbelasting aan te melden bij de Belastingdienst. Inschrijven als ondernemer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet nodig.

Na aankoop van de vakantiewoning kunt u de btw op de door u betaalde facturen voor de woning in aftrek brengen volgens de verhouding zakelijk gebruik (verhuur)/totaal gebruik van de woning. Over de verhuuropbrengst berekent u 6% btw die u aan de Belastingdienst afdraagt. De afdracht van btw en de teruggaaf van op facturen betaalde btw vindt plaats door middel van een aangifte omzetbelasting, die in beginsel per kwartaal gedaan dient te worden.

Aantal fiscale voordelen en gevolgen op een rij

  • Geen belasting over huurinkomsten
  • Belasting over de WOZ-waarde
  • BTW teruggave afhankelijk van eigen gebruik
  • Minimaal 210 dagen ter verhuur aanbieden
  • Geen overdrachtsbelasting bij aankoop nieuwe vakantiewoning

Overdrachtsbelasting bij een vakantiewoning

Koopt u een nieuwe, nog niet eerder gebruikte vakantiewoning, dan zal hierover 21% btw berekend worden en hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. In alle overige gevallen zal over het algemeen wel 2% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de fiscale wetgeving en behandeling van een tweede woning of het verhuren van een vakantiewoning verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst. Daarnaast adviseren wij u om uw persoonlijke situatie altijd met uw eigen fiscale adviseur te bespreken. Wilt u liever eerst vrijblijvend informatie ontvangen over de mogelijkheden bij De IJsvogel? Vraag de brochure aan of plan een gratis adviesgesprek in met één van onze adviseurs.